برخی از دانشجویان بین المللی نمی توانند تمام مدارک لازم را برای گرفتن مجوز تحصیل یا اجازه کار پس از فارغ التحصیلی ارسال کنند ، بنابرآچدیت جدید اداره مهاجرت، کانادا پرونده های این افراد را تا زمان امکان باز نگه می دارد.

کروناویروس بسیاری از دفاترمراکز را مجبور کرده است که دفاتر خود را ببندندو یا محدود نمایند.در نتیجه ، برخی متقاضیان دریافت اجازه تحصیل قادر به تکمیل سه مؤلفه اساسی در برنامه خود نیستند:
💢انجام بایومتریک
💢انجام مدیکال
💢ارسال پاسپورت برای گرفتن ویزا